Cennik

Cennik zbiorników

Ceny zbiorników zaczynają się już od 5500 zł brutto. W stałej sprzedaż posiadamy zbiorniki naziemne i podziemne o pojemnościach:

Chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać indywidualną wycenę – skontaktuj się z nami!

Firma LPG Direct zajmuje się kompleksowo świadczeniem usług z zakresu dystrybucji zbiorników na gaz, projektowania instalacji gazowej, przeprowadzania inwestycji związanej z budową nowej instalacji gazowej w domu i  firmie oraz dostarczaniem gazu płynnego propan bezpośrednio do klienta. Ponadto oferujemy również elementy niezbędnej infrastruktury wchodzącej w skład instalacji na gaz. Naszym klientom proponujemy również usługi z zakresu dopełniania niezbędnych formalności i sporządzania dokumentacji montażowej, projektowej i pomontażowej. Nasi klienci mogą na nas liczyć również w zakresie doradztwa odnośnie instalacji gazowej.

Oferujemy także płyty pod zbiorniki na gaz propan:

Płyta fundamentowa jest niezbędnym elementem instalacji na gaz. Zbiornik na gaz musi być zawsze posadowiony na równej, stabilnej i trwałej podstawie. Takie warunki zapewnia właśnie płyta fundamentowa żelbetowa. Zapraszamy do kontaktu.

 
Zbiornik naziemny na gaz propan
Zbiornik na gaz propan podziemny

W ramach naszych usług oferujemy:

Chcąc, by instalacja na gaz propan została wykonana poprawnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności musi zostać dobrze zaprojektowana. Wykonanie projektu zewnętrznego, niezależnego projektanta jest dość drogie. Nasza firma – w ramach kompleksowej obsługi klientów – oferuje wykonanie projektu instalacji gazowej. Nasze prace obejmują zarówno zaprojektowanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan, jak i wewnętrznej instalacji gazowej.

Transport:

Prace ziemne:

Podłączenie zbiornika:

Ochrona zbiornika:

Przygotowanie dokumentacji po montażu

Dokumentacja po montażu instalacji obejmuje przede wszystkim uzupełniony dziennik budowy. Jest on niezbędny w razie składania do urzędu wniosków dotyczących instalacji gazowej czy też w razie kontroli Urzędu Dozoru Technicznego lub innej urzędowej kontroli. Dodatkowo, dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem, jakiego wymaga Urząd Dozoru Technicznego, aby wydać pozwolenie na użytkowanie instalacji na gaz płynny.

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy także dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wybudowanego obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, protokół wykonania zewnętrznej instalacji gazowej i pomiarów po montażu ochrony katodowej (w przypadku zbiorników podziemnych), protokół sprawdzenia wewnętrznej instalacji gazowej oraz dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dokumenty te są niezbędne w przypadku, gdy instalacja na gaz zgłaszana jest jako budowa i inwestor otrzymuje w urzędzie pozwolenie na tę budowę. Należy ubiegać się o nie,  gdy zakupiony zbiornik na gaz ma pojemność przekraczającą 7 m3. W przeciwnym razie urząd wymaga jedynie zgłoszenia całej inwestycji. Z kolei zgłoszenie jest procedurą dużo szybszą i mniej kosztowną, dlatego też zalecaną dla zbiorników o mniejszej pojemności. W swoich kompetencjach posiadamy przygotowanie wszystkich wyżej wymienionych, niezbędnych dokumentów.

POSTAW NA GAZ PŁYNNY Z LPG DIRECT