Badania kontrolne, rewizje UDT

Kompleksowa obsługa badań kontrolnych UDT

Zajmujemy się certyfikacją zaworów do instalacji gazowych oraz kompleksową obsługą gazowych urządzeń ciśnieniowych podlegających pod dozór Urząd Dozoru Technicznego. Wykonujemy:

  • kontrole ustawień zaworów bezpieczeństwa,
  • rewizje wewnętrzne i próby ciśnieniowe zbiorników,
  • próby ciśnieniowe gazociągów.

Rewizja zewnętrzna zbiornika zasilającego instalację na gaz powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na 2 lata. Natomiast rewizja wewnętrzna raz na 10 lat. Nasz wykwalifikowany zespół wykona kontrolne badania gazowych urządzeń ciśnieniowych z zachowaniem norm i standardów określonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

POSTAW NA GAZ PŁYNNY Z LPG DIRECT

Kontrole ustawień zaworów bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa pełni bardzo ważną rolę w każdym zbiorniku na gaz płynny. Zabezpiecza on zbiornik przed nadmiernym ciśnieniem. W przypadku wzrostu ciśnienia do wartości przekraczającej dopuszczalną normę dla danego typu zbiornika (najczęściej jest to 15,6 bar) zawór otwiera się i upuszcza nadmiar gazu. Dzięki temu następuje wyrównanie ciśnienia do wartości określonej dla danego zbiornika na gaz LPG.

W zależności od typu zbiornika i zastosowanego zaworu, Urząd Dozoru Technicznego określa okres ważności dla danego zaworu, po którym należy dokonać sprawdzenia tzw. nastawu.

By maksymalnie usprawnić proces kontroli i certyfikacji zaworów, LPG Direct dokonuje wymiany zaworów bezpieczeństwa bezpośrednio u Klienta na zawory sprawdzone i zalegalizowane pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. Przeprowadzenie stacjonarnej kontroli działania zaworów zastosowanych w instalacji gazowej Klienta generowałoby dodatkowe koszty związane z wizytą Inspektora UDT na miejscu. 

Zawory bezpieczeństwa można wymieniać i sprawdzać również przy pełnych zbiornikach. Wymaga to fachowej wiedzy, jak również posiadania specjalistycznych narzędzi. Najłatwiej i najszybciej jednak dokonuje się tej czynności przy pustym zbiorniku. 

Rewizje wewnętrzne i próby ciśnieniowe zbiorników​

By zbiornik mógł być bezpiecznie użytkowany poza kontrolą zewnętrzną, należy okresowo przeprowadzać jego próbę ciśnieniową. W tym celu zbiornik napełniany jest wodą, a jej ciśnienie pneumatycznie zwiększane jest do wartości granicznych, określonych przez producenta (najczęściej około 22 – 28 bar).

Pozytywny wynik badania pozwala na bezpieczne użytkowanie zbiornika przez co najmniej kolejne 12 lat.

Przed takim badaniem warto zadbać, by zbiornik był pusty. Ograniczy to koszty związane z przeładowaniem gazu na czas próby. Przy okazji dokonywana jest przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego rewizja wewnętrzna zbiornika.

Próby ciśnieniowe gazociągów

Niektóre gazociągi, głównie te stosowane w przemyśle, podlegają pod dozór UDT. Podobnie jak zbiorniki, wymagają one okresowej kontroli ich szczelności. W tym celu napełnia się je azotem lub sprężonym powietrzem do ciśnienia co najmniej dwukrotnie wyższego, niż robocze. Brak spadku ciśnienia w czasie kontroli oznacza pozytywny wynik badania.  

Indywidualna wycena usługi

Ceny usług każdorazowo ustalane są indywidualnie. Ma na nie wpływ lokalizacja zbiornika, zakres usługi, typ zaworu bezpieczeństwa w przypadku kontroli jego działania, a także rodzaj i pojemność zbiornika w przypadku prób ciśnieniowych. 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Pamiętaj o badaniach kontrolnych zaworów bezpieczeństwa i zbiorników.

Dbamy o sprawną realizację badań UDT

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem badania, prześlij do nas zgłoszenie na adres kontakt@lpgdirect.pl. W zgłoszeniu określ, jaki typ badania Cię interesuje. W przypadku, gdy chodzi o rewizję zbiornika i próbę ciśnieniową, prosimy o przesłanie skanu ostatniego protokołu UDT. W przypadku konieczności kontroli ustawienia zaworu bezpieczeństwa, prosimy o podanie typu tego zaworu. Informacja o typie zaworu znajduje się w tzw. paszporcie zbiornika na gaz płynny. Jeżeli zawór był już sprawdzany, to również powinni Państwo posiadać stosowny protokół wystawiony przez UDT. W zgłoszeniu prosimy również o podanie lokalizacji zbiornika.