Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z art 38. ust 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsumentom, dokonującym zakupu w sklepie nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdyż oferowany produkt „gaz propan” należy do grupy artykułów „w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;”