RYŚ – pomysł na domy ekonomiczne i ekologiczne

Tańsze ogrzewanie gazem propan w gospodarstwie domowym
Energooszczędność może, a nawet powinna iść w parze z dbałością o środowisko naturalne.

Energooszczędność może, a nawet powinna iść w parze z dbałością o środowisko naturalne. Udowadniają to pomysłodawcy programu RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Jaki jest cel programu? Kto może się do niego przyłączyć i na jakich zasadach?

Misja programu RYŚ i najważniejsze założenia

RYŚ to jeden z programów inwestycyjnych (pożyczka preferencyjna plus dotacja), opracowanych przez WFOŚiGW. Jego celem jest rozpropagowanie idei ochrony środowiska, poprzez wprowadzanie do gospodarstw domowych licznych rozwiązań energooszczędnych. Te, wchodzące w skład programu, sprowadzają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery. Ma to znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy.

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i jest kolejną dedykowaną im ofertą. Poprzednie to dopłaty do kolektorów słonecznych, domów energooszczędnych oraz wdrożenie programu związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zapytaj o ofertę

  Gaz grzewczyInstalacje przydomoweInstalacje przemysłowe

  RYŚ ma również na celu wzbudzenie większej świadomości ekologicznej wśród polskiego społeczeństwa. Stanowi on ważną część programu edukacji ekologicznej, promowanego przez NFOŚiGW. Jest też wyrazem priorytetowych dążeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli wprowadzenia wszelkich zmian ukierunkowanych na gospodarkę niskoemisyjną.

  Realizacja programu przewidziana jest na lata 2015-2023. Budżet przewidziany na ten cel wynosi łącznie 400 mln zł, z czego 120 mln zł przeznaczonych jest wyłącznie na dotacje.

  Jak to działa?

  Program obejmuje dofinansowanie w postaci pożyczki preferencyjnej wraz z dotacją, która udzielana jest łącznie na 100% kosztów planowanej inwestycji. Jest to pożyczka z oprocentowaniem wynoszącym 4% w pierwszym roku oraz 2,5% w latach następnych, obejmujących okres trwania umowy, która może być zawarta na maksimum 15 lat. Ważne jest również, że dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie. Dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania, a dla źródeł OZE – 15% po 2016 roku.

  W ramach programu RYŚ odbywa się dofinansowanie następujących czynności:

  Prace termoizolacyjne, takie jak:
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych
  • Ocieplenie dachu /stropodachu
  • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą
  • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej
  Modernizacja instalacji wewnętrznych, czyli:
  • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
  • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne, wydajne i sprzyjające środowisku naturalnemu, czyli:
  • Instalacja kotła kondensacyjnego
  • Instalacja węzła cieplnego
  • Instalacja kotła na biomasę
  • Instalacja pompy ciepła
  • Instalacja kolektorów słonecznych

  Każdy uczestnik programu, ma prawo własnej decyzji o tym, jakie prace mają zostać u niego wykonane. Może wybrać jeden lub kilka elementów wchodzących w zakres planowanych prac remontowanych i modernizacyjnych.

  Kto może przyłączyć się do programu?

  Do programu mogą dołączyć osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym także: fundacje, stowarzyszenia, kościoły a nawet związki wyznaniowe). Jednostki te powinny posiadać prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przy czym pod pojęciem „jednorodzinny budynek mieszkalny” należy rozumieć obiekt wolno stojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który przynajmniej w połowie jego powierzchni całkowitej wykorzystywany jest na typowe cele mieszkaniowe.  Z kolei „prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego” to także współwłasność oraz spółdzielcze prawo własnościowe.

  Środki na ten cel można uzyskać za pośrednictwem banków oraz z funduszu WFOŚiGW. beneficjentów odbywa się w sposób ciągły.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest