Realizujemy badania Urzędu Dozoru Technicznego

zawory gaz propan badania Urzędu Dozoru Technicznego

Urządzenia infrastruktury magazynującej i przesyłowej podlegają cyklicznym kontrolom ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. Również pierwsze ich uruchomienie wymaga stosownego przeglądu oraz protokołu zgodności z normami bezpieczeństwa. LPG Direct jako firma wszechstronnie zajmująca się infrastrukturą dostarczania gazu propan pomaga również zorganizować wszystko od strony technicznej i konserwacyjnej. Sprawdźmy, jakie badania Urzędu Dozoru Technicznego możemy przeprowadzić dla Was.

Okresowe przeglądy i kontrole oraz nadzór stosownych urzędów mają za zadanie zapewnić bezawaryjne działanie infrastrukturze, która w razie nieodpowiedniej konserwacji mogłaby spowodować zagrożenie, nie tylko dla siebie, ale czasami również dla okolicznych budynków. LPG Direct wykonuje kompletne instalacje „pod klucz”. Od projektu i pomocy w załatwieniu wszelkich pozwoleń, poprzez prace ziemne i instalatorskie aż po wykończeniowe. Nasze prace realizujemy za pomocą własnych, wykwalifikowanych ekip i profesjonalnego sprzętu budowlanego.

Należy przy tym pamiętać, że przed oddaniem do eksploatacji zbiornika bądź gazociągu trzeba uzyskać pozwolenie od Urzędu Dozoru Budowlanego. Szczegółowe informacje co do gabarytów instalacji, które potrzebują pozwolenia, znajdziecie na stronie organu dozorującego oraz stosownej ustawie.

Zapytaj o ofertę

  Gaz grzewczyInstalacje przydomoweInstalacje przemysłowe

  Przejdźmy teraz do oferty konkretnych badań, które oferujemy.

  Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa

  Zawór bezpieczeństwa pełni w każdej instalacji pełni funkcję kluczową. W razie ponadwymiarowego wzrostu ciśnienia w zbiorniku otwiera się on automatycznie, pozwalając na jego wyrównanie, a tym samym zapobiegając rozsadzeniu. Dopuszczalne ciśnienie jest różne w zależności od rodzaju zbiornika i jego pojemności. Różne są również okresy ważności badania technicznego dla każdego z rodzajów zaworów. Przed jego upłynięciem należy wykonać test ustawień.

  Jak wykonuje się testy zaworów bezpieczeństwa? Oczywiście można by to zrobić tak, że przy pustym zbiorniku zapraszamy inspektora UDT i dokonujemy legalizacji zaworu. W celu usprawnienia całej procedury i niegenerowania dodatkowych kosztów LPG Direct dokonuje wymiany zaworu na taki sam, ale z ważnym badaniem nastawu. Takiej wymiany najlepiej również dokonywać przy pustym zbiorniku, ale jeśli zajdzie taka potrzeba posiadamy zarówno wiedzę, jak i sprzęt, aby dokonać całej operacji przy pełnym zbiorniku.

  Próby ciśnieniowe zbiorników

  Drugim bardzo ważnym badaniem, jest przeprowadzana raz na około 10 lat (a dla nowych zbiorników raz na 12 lat) próba ciśnieniowa zbiorników. Jak należy się do niej przygotować? Podobnie jak w przypadku sprawdzenia zaworów bezpieczeństwa należy zadbać o to, żeby zbiorniki były puste. Przyspieszy to całą procedurę oraz obniży jej koszty, ponieważ nie będziemy musieli przeładowywać gazu na czas testu. A jak wygląda sam test? Otóż zbiornik napełniany jest wodą, a następnie zwiększane jest ciśnienia aż do wartości granicznej wytrzymałości określonej przez producenta.

  Próby ciśnieniowe gazociągów

  Podobnie jak zbiorniki, gazociągi raz na jakiś czas muszą być poddawane okresowej kontroli szczelności. W tym przypadku jako wypełnienia testowego używa się azotu lub sprężonego powietrza. Gazy sprężane są do ciśnienia przynajmniej dwukrotnie wyższego niż robocze zalecane przez producenta rurociągu. Jeśli gaz się nie rozpręża (nie spada ciśnienie) znaczy to, że instalacja jest szczelna. 

  Zleć nam badania Urzędu Dozoru Technicznego

  Jak już wspomnieliśmy, LPG Direct może pomóc w przeprowadzeniu wymaganych badań. Aby przyspieszyć obsługę zgłoszenia warto opisać dokładnie, o jaki typ badania chodzi. W przypadku sprawdzania zaworów i szczelności zbiorników warto załączyć w protokół wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego.

  W przypadku zaworu zgodnie z opisaną procedurą trzeba podać dokładny model zaworu – znajdziecie go Państwo w tzw. paszporcie zbiornika na gaz płynny.

  Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 604 181 438 lub pod adresem e-mail mailto:kontakt@lpgdirect.pl.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest